RUIS CLUB NIGHT

In plaats van buiten in de wildernis hosten we een kei­harde club­nacht in      Pop­podi­um Grenswerk.

Crème de la crème Marcel Fen­gler, Mark Broom, San­drien, JP Enfant, Yung Inter­net en The Flex­i­can komen alsnog naar Ven­lo op zater­dag 3 juni!

Kom jij nog één keer met ons Ruizen?

Om maar meteen met de deur in huis te val­len, wij hebben slecht nieuws… Met heel veel pijn en moeite is besloten RUIS Fes­ti­val 2017 af te gelas­ten.

Na vier jaar ploeteren moeten we con­clud­eren dat het niet werkt. En dat is zuur. We zijn vier jaar gele­den begonnen aan dit project omdat we onze liefde voor muziek met jul­lie wil­len delen. Samen met een club van ongelofe­lijk gepas­sioneerde vri­jwilligers hebben we drie edi­ties RUIS en ver­schil­len­de club nights en epis­che boot­tocht­jes neergezet waar we trots op zijn!

Maar het was niet genoeg en daarom gaat de spreek­wo­ordelijke stekker er nu uit. Ondanks de hon­der­den kaarten die al zijn verkocht, is het finan­ciële risi­co gewoon­weg te groot. We zijn aan RUIS 2017 begonnen met het besef dat het moeil­ijk ging wor­den. Onze droom en de werke­lijkheid staan helaas te ver van elka­ar af.

Uit­er­aard ver­goe­den wij jouw aangeschafte ticket(s). Stu­ur ons voor 19 mei a.s. een mailt­je op info@ruisfestival.nl met de vol­gen­de gegevens: volledi­ge naam, e-mailadres en bar­co­de­num­mer en het aan­tal tick­ets dat je ver­goed wilt kri­j­gen.

Maar, er is ook een andere – veel betere! – optie. Zater­dag 3 juni staan RUIS head­lin­ers Marcel Fen­gler, Mark Broom, San­drien, JP Enfant en The Flex­i­can namelijk in Pop­podi­um Grenswerk, Ven­lo in plaats van op Green­port. Wij com­penseren je RUIS-tick­et in de vorm van deze clubavond plus con­sump­tiemu­nten; dagtick­et + 3 munten, vrien­den van-tick­et + 7 munten, com­b­i­tick­et + 8 munten en reg­uliere tick­ets + 10 munten. Neem gewoon je RUIS Fes­ti­val e-tick­et mee naar Grenswerk en je ont­vangt bij de entree de con­sump­tiemu­nten.

Laten we nog één keer samen een heel dik feestje bouwen!

Spon­sors